Rezultatele proiectului

Rezultatele principale prevăzute în proiect sunt:

  • Administrarea proiectului;
  • Promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor estimate ale proiectului;
  • 560 persoane (336 femei) din regiunile de implementare (460 persoane din regiune N-V și 100 persoane din regiunea Centru) vor beneficia de 22.400 ore de informare și consiliere profesională, orientare în carieră și consiliere pentru dezvoltare personală în urma căreia vor participa la programe de formare profesională (Activitatea 4);
  • 8 programe de formare profesională acreditate, oferite grupului țintă, întocmire și pregătire materiale;
  • 8 suporturi de curs pentru programele de Formare Profesională Continuă (FPC);
  • 37 serii de curs – 27 programe FP nivel I x 360 ore =9720 ore, 4 programe Formare Profesională (FP) nivel II x 720 ore = 2880 și 6 programe specializare x 120 ore = 720 ore, total 13320 ore FPC, 560 participanți la programe FPC ( 460 din reg. NV și 100 din reg. Centru) iar dintre aceștia minim 261 șomeri de lungă durată vor fi certificați, 37 examene calificare, 560 de certificate de calificare/absolvire eliberate, 560subventii/400 lei/luna acordate participanților la programele FPC;
  • 260 persoane vor beneficia de servicii de mediere (7800 ore furnizate Activitatea 5) în urma cărora 84 persoane vor obține un loc de muncă;
  • 300 de persoane vor beneficia de asistență și consiliere pentru demararea unei afaceri fiind furnizate în total un nr. de 9000 ore, iar 40 persoane vor demara o activitate independentă (Activitatea 6);
  • Înființarea unui centru regional (regiunea NV) de informare, consiliere, formare și mediere profesională precum și asistență și consiliere pentru demararea unei afaceri, care ulterior va asigura sustenabilitatea proiectului;