Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este atragerea și menținerea pe piața muncii a unui un grup ţintă format din 560 persoane (460 persoane din Regiunea Nord Vest și 100 persoane Regiunea Centru).

Grup ţintă/beneficiari proiect:

  • 100 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
  • 60 de persoane inactive
  • 25 persoane care au părăsit timpuriu școala
  • 375 șomeri din care 55 șomeri tineri, 30 șomeri peste 45 ani, 217 șomeri de lungă durata 25–64 ani si 73 șomeri de lungă durată tineri

Obiective specifice:

Obiectivul specific 1
Facilitarea accesului la servicii specializate de informare și consiliere profesională, dezvoltare personală.

Obiectivul specific 2
Îmbunătățirea capacității de ocupare prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții și facilitarea accesului la programe de formare profesională corelate cu cerințele pieței muncii.

Obiectivul specific 3
Asigurarea sustenabilității pe termen lung în regiunile de implementare prin oferirea a 2 programe integrate: Program 1 (A3+A4+A5) pt. 260 beneficiari și Program 2 (A3+A4+A6) pt. 300 beneficiari, în vederea facilitării accesului pe piața muncii și în vederea promovării culturii antreprenoriale.

Obiectivul specific 4
Înființarea unui centru regional de informare, consiliere, formare și mediere profesională precum și asistență și consiliere pentru demararea unei afaceri.