Despre proiect

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Florești, în calitate de solicitant și SC Industrial Euro Star SRL și SC Decorsim SRL, în calitate de parteneri, implementeaza proiectul Măsuri active în vederea integrării pe piața muncii, ID 129124.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul Major de Interventie 5.1 ”Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Bugetul proiectului

Suma totală a proiectului este de 11.316.800,00 lei din care UAT Comuna Florești asigură contribuția financiară proprie în valoare de 226.336,00 lei.

Durata de implementare

Proiectul se implementează la nivel multi-regional, pentru regiunile Nord-vest și Centru în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015.