Activități

Activitățile proiectului vizează dezvoltarea resurselor umane pentru integrarea durabilă a acestora pe piața muncii prin:

  • promovarea învățării continue și dezvoltarea sistemelor de educație și formare corelate cu cerințele pieței muncii;
  • promovarea culturii antreprenoriale, a consilierii profesionale și serviciilor de mediere, acestea având efecte pe termen lung pe piața muncii diversificând opțiunile de angajare.

Activitatea 1
Administrarea proiectului este o activitate desfășurată pe toata perioada de implementare a proiectului de către experții solicitantului din echipa de management. Prin această activitate se urmărește contractarea echipei de management și de implementare, asigurarea condițiilor materiale și financiare pentru desfășurarea activităților, monitorizarea activității și coordonarea echipei de implementare pentru atingerea obiectivelor și indicatorilor propuși.

Activitatea 2
Promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor estimate ale proiectului, activitate transversală, desfășurată de către solicitant și parteneri pe toată perioada de implementare a proiectului. Aceasta activitate presupune promovarea activităților proiectului în mass-media, prin organizarea a 12 conferințe la nivelul celor două regiuni de implementare precum și distribuirea de materiale publicitare si derularea unei campanii media.

Activitatea 3
Informare și consiliere profesională, orientare în carieră, consiliere pentru dezvoltarea personală. Această activitate se derulează începând cu luna a doua până în luna 18, fiind realizată de solicitant și toți partenerii implicați în proiect pentru un număr de 560 persoane, din care 460 din regiunea Nord Vest și 100 din regiunea Centru. Prin această activitate se urmărește informarea grupului țintă cu privire la oportunitățile de ocupare oferite prin proiect și consilierea profesională a acestora în vederea îndrumării pe piața muncii și îndrumarea la unul din cele două programe integrate oferite în cadrul proiectului.

Activitatea 4
Furnizare programe de formare profesională.

Această activitate se derulează începând cu luna a doua până în luna 18, de către solicitant și partenerul 1, pentru un număr de 560 persoane din care 460 din regiunea Nord Vest și 100 din regiunea Centru.

Vor fi derulate 27 programe FP nivel I x 360 ore =9.720 ore, 4 programe FP nivel II x 720 ore = 2.880 și 6 programe specializare x 120 ore = 720 ore), în total 13320 ore pentru cele 8 programe de formare profesională, stabilite în urma unui studiu, adresate grupului țintă.

In mod concret se vor organiza:

  • 6 programe de formare profesională in urmatoarele domenii: Lucrător în izolații- nivel I, Pavator- nivel I, Lucrător în prelucrare carne, pește, lapte, conserve – nivel I, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu – nivel I, Lucrător în alimentație – nivel I si  Lucrător hotelier – nivel II
  • programe de specializare: Inspector SSM (Sănătate și Securitate în Muncă) si Competențe Antreprenoriale

Activitatea 5
Furnizare servicii de mediere în vederea creșterii ratei de ocupare.

Această activitate va fi adresată cu precădere persoanelor aflate în șomaj de o perioada lungă de timp, tinerilor și persoanelor care au părăsit timpuriu școala în vederea diminuării ratei șomajului. Ea va fi realizată de către „Analiștii integrare recrutare”, ai solicitantului și ai partenerului 2, începând cu luna a doua până în luna 18, pentru un număr de 260 persoane. Prin această activitate, beneficiarilor li se vor întocmi planuri individuale de mediere, vor fi informați cu privire la tehnicile de prezentare la un interviu și abordarea unui potențial angajator și vor fi îndreptați spre locuri de muncă vacante din regiunile de implementare, în concordanță cu pregătirea, experiența și aptitudinile fiecăruia. Această activitate se va finaliza cu angajarea a cel puțin 84 persoane.

Activitatea 6
Asistență și consiliere pentru demararea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri. Această activitate va fi realizată de către experții partenerilor implicați în proiect începând cu luna a doua până în luna 18, pentru un număr de 300 persoane din cele două regiuni de implementare. Prin această activitate, beneficiarilor le vor fi prezentate etapele care trebuie parcurse pentru înființarea unei forme juridice de desfășurare a unei activități comerciale, va fi pusă la dispoziția beneficiarilor legislația în domeniu actualizată, modele de acte constitutive, diverse forme de contracte, vor fi analizate și discutate idei și posibilități de finanțare, va fi prezentat modul de înțelegere a pieței și atragere a clienților, soluții de promovare a afacerii și metode eficiente de management.